Награди

1-во място: 120 лв.

2-ро място: 70 лв.

3-то място: 30 лв.